08 Şubat 2016 Pazartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Gazetecinin Etik Kimliği

06 Ekim 2008 / 15:14
Doç. Dr. Murat Özgen'in "Gazetecinin Etik Kimliği" kitabı; medyada etik ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması aşamalarında temel dayanak noktalarının neler olduğunu sorguluyor...

Doç. Dr. Murat Özgen'in, ikinci baskısı yapılan "Gazetecinin Etik Kimliği" isimli çalışması, gerek yazılı, gerekse görsel-işitsel medyada etik ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması aşamalarında temel dayanak noktalarının neler olduğu, hangi koşullar altında ortaya çıktıkları ve bu ilkeler bağlamında gazeteci kimliğinin ve görevlerinin neler olduğu konusunda kalıcı bir yapıt bırakma çabasının ürünü.

Basın alanında ortaya konmuş etik ilkeleri alt atta sıralamak yerine, onların temelinde yatan siyasi, toplumsal ve felsefi görüşlerle düşünce ve diğer etkenleri belirleyerek çözüme ulaştıracak ipuçlarını elde etmeyi amaçlayan yapıt, özellikle kitle iletişimine ve gazeteciliğe ilgi duyanlar için önemli bir başucu kaynağı.

Kitabın ortaya çıkmasındaki asıl amaç, basın ahlak kurallarının temelinde yatan ana ilkelerin çözümlemesini yapmak, bu bağlamda çeşitli düşünce ve kuramlar açısından, gazetecinin etik değerler bakımından kimliğini saptamak.

Kitabın birinci bölümünde öncelikle ahlak ve etik kavramlarının tanımı yapılarak, basında etik kavramının kaynakları ve uygulanmasına değiniliyor. "Basın Kuramları Bağlamında Gazetecinin Etik Kimliği" başlıklı ikinci bölümde, Basında Liberal Kuram ve Toplumsal Sorumluluk Kuramı ayrıntılı bir biçimde irdeleniyor. Üçüncü bölümde ise Türkiye'de basın ahlakı oluşturulması çalışmalarının tarihçesi bağlamında gazetecinin etik kimliği anlatılıyor.

Kitabın sonundaki ekler kısmında ise ilgilenenler 1867 tarihli Ali Kararname'yi, Basın Ahlak Yasası Maddeleri'ni, Basın Ahlak Yasası Taahhütnamesi'ni, Basın Ahlak İlkelerini, Basında Uzlaşma Deklarasyonu'nu bulabilirler.

"Gazetecinin Etik Kimliği", akademisyenler için olduğu kadar, içeriği, dili, konuların işlenişi, verilen örnekler ve düzenli üslubuyla hem gazeteciliğe hem de kitle iletişimine ilgi duyan tüm okurlar için başarılı bir çalışma...
 
 
Murat Özgen, Gazetecinin Etik Kimliği, İkinci Baskı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, istanbul, 2002, 261 sayfa